Importera foton med ACDSee Pro 8

Det första du gör när du kommer hem efter fotorundan är att läsa in bilderna på datorn och när du använder ACDSee för att hantera dina bilder, så kan du antingen läsa in bilderna via externa program eller så använder du ACDSee’s inbyggda Importfunktion. Till skillnad mot flera andra program, så kräver inte ACDSee att du importera dina foton i programmet utan du kan i programmet bläddra dig fram till mappen där du har dina nya foton och därifrån göra det du vill, såsom flytta filerna rent fysiskt, organisera och redigera dem bäst du vill.

Välj Manage från verktygsfältet uppe till höger

Välj Manage från verktygsfältet uppe till höger

Den fysiska hanteringen av dina foton sker i Manage-delen, så välj denna modul från verktygsfältet upp till höger.

Klicka på meny Import

Klicka på meny Import

För att importera dina foton med hjälp av ACDSee’s importfunktion klicka därefter på menyalternativet Import och välj ”From Device” för att importera foton från en till datorn ansluten kamera. Du kan även välja att importera foton från CD/DVD-skivor, från hårddisken eller från en mobiltelefon.

Importera foton från en ansluten enhet

Importera foton från en ansluten enhet

Importfunktionen i ACDSee har en hel del inställningsalternativ för att hjälpa dig att organisera dina foton och du kan anpassa dessa inställningar för varje import och du kan dessutom spara inställningarna som olika förinställningar.

Längst upp till vänster i Importfönstret visas en lista över bilderna på den anslutna enheten. Du kan välja att gruppera listan efter datum eller filtyp. Till höger om denna lista visas tumnaglar av bilderna på enheten. Här kan du klicka i och ur kryssboxarna för respektive foto som du vill importera eller utesluta från importen. Nedanför tumnaglarna finns alternativ för att visa alla eller endast markerade foton, antalet foton som är markerade för import samt ett reglage för att justera storleken på tumnaglarna, för att lättare kunna urskilja specifika foton eller få en större överblick.

Välj förinställning eller spara befintliga inställningar

Välj förinställning eller spara befintliga inställningar

Som standard väljer ACDSee de senaste importinställningarna som användes, men du kan välja andra förinställningar som du sparat, eller så sparar du dina befintliga inställningar som en ny förinställning. Det finns två uppsättningar inställningar. Den vänstra märkt ”Choose import settings” innehåller inställningar som gäller själva importen. Den högra märkt ”Organize settings” innehåller inställningar som gäller organiseringen av foton och mer specifikt innebär det kategorisering, nyckelordsmärkning och standardvärden som du vill ska sparas tillsammans med dina foton.

Inställningar för import av foton

Välj vart dina foton ska sparas

Välj vart dina foton ska sparas

 

Under ”Choose destination:” väljer du var dina importerade foton ska sparas och här bör du välja en mapp på enheten där du vill spara dina foton. Spara inte fotona direkt under roten, såsom exempelvis ”C:\” utan välj en katalog därunder. Anledningen till detta är att roten på en disk med filsystemet NTFS är begränsad till c:a 512 filer eller kataloger. Det är därför du alltid ska spara filer i en underkatalog, oavsett vad det är för filer eller varifrån de kommer.

Spara fotona i underkataloger baserat på olika variabler

Spara fotona i underkataloger baserat på olika variabler

En grundläggande strategi för att organisera dina foton är att spara dem på hårddisken i en logisk struktur som underlättar framtida hantering. ACDSee kan hjälpa dig med detta genom att tillhandahålla funktioner som automatiskt sparar dina foton i en logisk trädstruktur enligt ovanstående bild.

 • Single folder – by name: sparar alla foton i en underkatalog som du namnger i textrutan till höger.
 • Single folder – by today’s date: sparar alla foton i en underkatalog döpt till dagens datum.
 • Nested folder – by today’s date: sparar alla foton i separata underkataloger för dagens datum, exempelvis ”2015\08\29”.
 • Nested folders – by file’s date: sparar alla foton i separata underkataloger baserat på datumet då fotona togs.
 • Separate folders – by file’s date: sparar alla foton i en underkatalog namngiven efter datumet då fotot togs.
 • Preserve folder name: sparar alla foton i samma katalogstruktur som den varifrån bilden importerades.

När du väljer något av alternativen, så visas strukturen till höger. Du kan även modifiera formatet genom att ändra i textfältet till höger.

Jag har alltid sparat mina foton enligt strukturen ”år\år-månad-dag”, så bilder tagna den 28 augusti 2015 sparas i ”E:\Tmp\2015\2015-08-28”. Detta är inte på något sätt den bästa modellen eller strukturen, men det är så jag personligen föredrar att fysiskt organisera mina foton på hårddisken.

Säkerhetskopiera dina foton redan vid importen

Säkerhetskopiera dina foton redan vid importen

Redan i det här läget kan du låta ACDSee säkerhetskopiera dina importerade foton. Om du vill göra det, välj var du vill att ACDSee ska spara säkerhetskopiorna. Personligen använder jag inte denna funktion eftersom jag föredrar att säkerhetskopiera de färdigbehandlade fotona istället, vilket inte sker med det här alternativet.

Döp om filerna automatiskt

Döp om filerna automatiskt

Du kan låta ACDSee döpa om filerna automatiskt vid importen för att ytterligare hjälpa dig att organisera filerna fysiskt och det finns en hel del namngivningsalternativ att välja mellan redan som standard, men för ytterligare alternativ, klicka på knappen ”Edit”.

Stora möjligheter att skapa unika filnamn

Stora möjligheter att skapa unika filnamn

Jobbar du som studiofotograf och bränner av långa serier med bilder, så kan det vara smart att skapa speciella namngivningsregler som exempelvis namnger bilderna efter ISO-tal, bländare och liknande. Vilka uppgifter som kan användas beror på vilken kamera du använder och vad den sparar för information.

Välj vilka metadata som ska bilda filnamn

Välj vilka metadata som ska bilda filnamn

Klicka på ”Insert Metadata…” för att öppna upp ett fönster varifrån du kan välja allehanda uppgifter. Vilka uppgifter som kan användas beror som sagt på vilken kamera du använder och vad för data den sparar i sina bildfiler.

Du kan låta ACDSee radera bilderna automatiskt efter importen

Du kan låta ACDSee radera bilderna automatiskt efter importen

Om du vill kan du låta ACDSee radera fotona från källan automatiskt, vilket kan vara ett behändigt alternativ om du importerar från en kamera. Många väljer dock att behålla filerna tills de är säkra på att de kopierats korrekt och därefter radera dem från källan manuellt.

Rotera fotona automatiskt

Rotera fotona automatiskt

De flesta av dagens kameror hanterar rotation av fotona automatiskt, men ACDSee har även en automatisk funktion för detta och jag ser ingen anledning till varför du skulle avmarkera den.

Ytterligare inställningar

Ytterligare inställningar

Jag vet inte varför de valt att kalla den här inställningsdialogen för ”Avancerad” då den innehåller betydligt enklare inställningar än exempelvis namngivningsfunktionen, men i vilket fall som helst, så kan du här välja viket datum ACDSee ska använda i sin interna databas för att sortera foton. Som standard är Exif-data valt och det anser jag är det vettigaste valet då det baseras på kamerans datum och tid för när fotot togs.

Många av dagens kameror har stöd för fotografering både i RAW och JPEG och då kan du låta ACDSee placera de olika filerna i olika kataloger, om du så önskar. Detta begränsas dock till en underkatalog till katalogen där fotona sparas. Som standard sparas bägge filerna i samma katalog.

Inställningar för att organisera dina foton

Ange data som gäller för samtliga foton som ska importeras

Ange data som gäller för samtliga foton som ska importeras

När du är klar med inställningarna som gäller hur dina foton ska sparas, så är det dags för att göra grundinställningarna för hur de ska organiseras. Det är inte möjligt att organisera enskilda foton i det här läget utan inställningarna du gör här kommer gälla för alla foton som du valt att importera. Du kan med andra ord inte nyckelordsmärka enskilda foton utan nyckelord som du anger kommer gälla för samtliga foton som importeras. Detsamma gäller kategoriseringen av foton.

Under fliken Metadata som är aktiv på bilden ovan kan du ange olika data som du vill ska gälla för samtliga foton. Data som bör gälla samtliga foton är exempelvis uppgifter om dig själv och dessa data anger du i IPTC-fälten som sedan bäddas in direkt i bildfilen, om formatet har stöd för det, annars i en sidofil i XML-format.

Under fliken Categories kan du redan nu placera fotona i specifika kategorier och du kan skapa nya kategorier direkt från det här fönstret, men tänk på att samtliga foton i importen läggs i valda kategorier.

Ett tips är att skapa en inställning som innehåller dina kontaktuppgifter och sedan spara detta som en standardinställning. Du väljer standardinställningar från rullgardinsmenyn högst upp och där kan du även välja att redigera standardinställningar genom att välja ”Manage Metadata presets…”.

Redigera standardinställningar för metadata

Redigera standardinställningar för metadata

Här kan du ange standardvärden som du vill ska gälla för foton som du importerar och dessa inställningar kan även appliceras i Manage-delen av programmet.

Fält märkta med en ”*” kommer bibehålla nuvarande data. Du kan välja att skriva över dessa data genom att fylla i uppgifter och radera stjärnan, men du kan även lägga till uppgifter aningen före eller efter de befintliga.

Inkludera metadata från bildfilerna

Inkludera metadata från bildfilerna

För att lägga till metadata från bildfilerna, klicka på den lilla pilen till höger om respektive textbox. Personligen har jag endast skrivit i mina kontaktuppgifter som jag vill ska sparas i bildfilerna.

När du är klar med inställningarna för vilka data som ska inkluderas de importerade fotona är det bara att klicka på knappen ”Importera” och låta programmet tugga på.

Organisera dina foton med ACDSee Pro 8

ACDSee Pro 8

ACDSee Pro 8

Idag äger de allra flesta en digitalkamera eller en telefon med inbyggd kamera och våra digitala fotoalbum ökar snabbt, men det är långt ifrån alla som har något system för att hålla reda på alla dessa foton, så redan efter ett par dagar eller veckors fotograferande blir det svårt att hitta specifika foton. Jag började använda datorer i början av 90-talet och när det blev dags att sortera och hålla reda på bilder, så använde jag mig av en specifik katalogstruktur i datorns filsystem, men sedan många år tillbaks finns det speciella program för att hjälpa dig sortera och hitta dina foton och ett av dessa program är ACDSee Pro 8. ACDSee var i mitten av 90-talet ett rent bildvisningsprogram och jag började använda en av de första versionerna för Windows 95. Sedan dess har det vuxit till ett komplett fotohanteringsprogram med de flesta funktioner du kan tänkas behöva för att hitta, justera, redigera och hantera dina foton.

Som bildvisningsprogram är ACDSee blixtrande snabbt och till skillnad från många andra program, så behöver du inte importera några foton utan detta sker automatiskt så fort du väljer en mapp som innehåller foton. När du betygsätter, nyckelordsmärker eller lägger ett foto i en specifik kategori, så sparas denna information i ACDSee’s egna databas, men både nyckelord och betyg kan sparas till bildfilen, såvida bildformatet har stöd för detta. Har bildformat inte stöd för inbäddning av metadata, som dessa data kallas, så sparas de i en sidofil i XML-format.

Att kategorisera, nyckelordsmärka och betygsätta bilder i ACDSee är lekande lätt och det går förvånansvärt snabbt att få ordning på sina foton. Ju mer tid du lägger på att kategorisera, betygsätta och nyckelordsmärka dina foton, desto lättare blir det att hitta specifika foton i framtiden, så det lönar sig i längden att göra jobbet ordentligt från början.

Importera foton från din kamera med ACDSee Pro 8

Importera foton från din kamera med ACDSee Pro 8

Förutom att bläddra bland dina befintliga foton på datorn, så kan ACDSee importera nya foton från din kamera eller telefon. Därefter redigerar, kategoriserar, nyckelordsmärker och betygsätter du fotona precis som vanligt. Att importera foton i ACDSee är väldigt enkelt.

ACDSee Pro 8 består av fem olika moduler

ACDSee Pro 8 består av fem olika moduler

ACDSee Pro 8 har fem olika moduler eller lägen, eller ”modes” som det heter på engelska.

 • Manage  (hantering): Importera, organisera, jämför, sök och publicera dina foton.
 • View (visning): Visa och granska dina foton i olika förstoring.
 • Develop (utveckla): Justera dina foton med hjälp av ACDSee’s ickedestruktiva verktyg.
 • Edit (redigera): Redigera dina bilder på pixelnivå.
 • 365: Ladda upp och dela dina foton publikt eller för dina vänner.

Det är i dessa moduler du organiserar, visar, redigerar och publicerar dina foton och jag ska försöka beskriva de flesta funktionerna, vilket jag hoppas kan hjälpa de som har problem med engelska. ACDSee Pro 8 finns nämligen inte på svenska.

Om du är intresserad av att testa ACDSee Pro 8, så finns det en testversion att ladda ner från ACD Systems hemsida. De har olika program och versioner, men jag tänker koncentrera mig på ACDSee Pro 8 och senare.

Därför inför företagen prenumerationstjänst

Lightroom 2.5 ser likadant ut som Lightroom 6

Lightroom 2.5 ser likadant ut som Lightroom 6

Fler och fler mjukvaruföretag går över till prenumerationstjänst för sina program, så istället för att köpa en licens som gäller för evigt, så ska vi köpa en prenumerationstjänst som ofta är månadsbaserad. Antivirusföretagen var ganska tidiga med det här och fler företag har hakat på trenden och personligen tror jag anledningen är densamma som för antivirusföretagen – de kan inte komma på fler funktioner att lägga till i sina program och då blir det svårt att motivera oss att köpa en ny version. Så vad göra? Jo, man tvingar oss att prenumerera på deras program istället och motiverar det med att vi då får framtida uppgraderingar gratis. Att det inte är mycket till uppgraderingar att tala om, de talar de förstås inte om.

Adobe försöker gå över till prenumerationstjänst för bland annat Lightroom 6, som inte innehåller speciellt mycket nytt jämfört med Lightroom 5 och för egen del kändes det inte motiverat att köpa uppgraderingen. Microsoft är ett annat exempel, men de har insett att folk inte är beredda att betala för en startmeny, vilket nästan är det enda nya i Windows 10 tillför jämfört med Windows 8. Det är väl därför de skänker bort uppgraderingen gratis för de som har Windows 7 eller senare, men jag skulle bli ganska förvånad om de inte introducerade en prenumerationstjänst inom ett år eller så.

ACDSee Pro 8

ACDSee Pro 8

ACDSee är ett alternativt program till Lightroom som jag i skrivande stund nästan bestämt mig för att köpa det. Jag använde det innan jag gick över till Lightroom för några år sedan och då var det ACDSee Pro 2 som var senaste versionen. Idag är det ACDSee Pro 8 som är senaste versionen, men när jag installerade det och körde igång det, så kände jag mig hemma direkt.

Att en ny programversion ser likadan ut som föregående är för mig helt okej och faktiskt en fördel, men om det är en uppgradering som jag måste betala för, då ska det ha tillkommit nya funktioner eller befintliga funktioner ska vara rejält förbättrade. I fallet med ACDSee och Lightroom, så känns det som relativt lite har förändrats. En av anledningarna till varför jag gick övergav ACDSee till förmån för Lightroom var ACDSee’s problem med konstanta krascher eller att programmet hängde sig. Det här var något jag hoppades skulle ha förbättrats under åren, men tyvärr måste jag konstatera att skillnaden inte är så stor som jag hoppats. Det kraschar visserligen inte fullt lika ofta som förr, men det är långt ifrån stabilt och det är nog det enda som får mig att tveka till huruvida jag ska köpa det eller ej.

Enligt mig så nådde både ACDSee och Lightroom sin peak för ett par versioner sedan och sedan dess har det inte hänt speciellt mycket förutom att versionsnumren fortsatt öka. Detta har säkert märkts på försäljningen som saktat av, så man har känt sig tvingade att komma på nya sätt att tjäna pengar och då är prenumerationstjänster ett, ur företagens synvinkel, förträffligt sätt att fortsätta mjölka kunderna på pengar.

Eller vad tror du? Varför går fler företag över till prenumerationstjänster?

Kan ACDSee Pro 8 vara ett alternativ till Lightroom 6?

Lightroom 5

Lightroom 5

Jag har använt Lightroom sedan version 2.x och har funderat på om jag ska uppgradera till Lightroom 6, men efter att ha läst om de nya funktionerna och snabbtestat några, så har jag kunnat konstatera att det inte är värt pengarna. Sen gillar jag verkligen inte Adobes nya affärsmodell med månadsprenumeration av deras program. Det går visserligen att köpa Lightroom 6 separat som tidigare, men med tanke på hur svårt det är att hitta denna möjlighet, så känns det som att det alternativet inte kommer vara tillgängligt så länge till. Denna förändring i hur man ska köpa programmet är främsta anledningen till varför jag söker andra alternativ, men sen är jag heller inte helt nöjd med gränssnittet i Lightroom som jag upplever som en aning segt. Det går även lite småsegt att bläddra bland bilderna.

Den stora fördelen med Lightroom är att det verkligen är stabilt. Jag är osäker på om det någonsin kraschat eller hängt sig för mig och om det har gjort det, så är det uppenbarligen inte ofta. En annan styrka med Lightroom är att det är så många som har det, så det finns ett överflöd av guider och hjälp att få om man väljer att hålla sig till Lightroom.

ACDSee Pro 8

ACDSee Pro 8

Det finns ganska få riktigt bra alternativ till Lightroom, men det jag tycker kommer närmast är ACDSee och jag har laddat ner och testat ACDSee Pro 8 ganska intensivt under ett par dagar. Jag har kategoriserat drygt 24.000 bilder i programmet och redigerat en hel del av dessa. ACDSee är inte ett nytt program för mig utan det är programmet som jag använde innan jag gick över till Lightroom för några år sedan och jag började använda ACDSee någon gång runt 1996. Flera tusen av bilderna i mitt digitala fotoalbum är från början kategoriserade och nyckelordsmärkta i ACDSee innan jag gick över till Lightroom. Jag har försökt gå tillbaka till ACDSee tidigare, men nu känns det mer sannolikt.

Alla foton som jag kategoriserade, nyckelordsmärkte och betygsatte hamnade automatiskt i rätt kategori som sist jag använde ACDSee. Att det kunde göra det beror på att jag bäddade in alla data direkt i filerna innan jag lämnade ACDSee för Lightroom. Dessa data finns kvar i filerna och lästes in av ACDSee. Väldigt smidigt.

Bägge programmen använder en egen databas för att hålla reda på information om dina foton, men i ACDSee behöver du inte importera några bilder utan du kan bläddra bland dina foton precis som i Utforskaren. I Lightroom måste du importera de foton du vill hålla reda på. Inget av programmet kan kategorisera eller nyckelordsmärka dina foton automatiskt, men bägge har bra funktioner för att hjälpa dig hitta och sortera foton efter de data som finns tillgängliga i bildfilerna.

De flesta kamerorna idag levererar bildfiler som innehåller en massa information om hur bilden tagits, såsom datum och tid, ISO-tal, bländare, slutartid, kameramodell och liknande. Både ACDSee och Lightroom har inbyggda funktioner för att hitta och sortera foton baserat på dessa data.

När det gäller möjligheterna att kategorisera och nyckelordsmärka foton, så har bägge programmen samma funktionalitet, men jag tycker gränssnittet är betydligt snabbare och smidigare i ACDSee. Att markera ett antal foton, placera dem i en eller flera kategorier, nyckelordsmärka och betygsätta dem går betydligt lättare och snabbare i ACDSee än i Lightroom. Bägge programmen kan läsa in IPTC-data från bildfilerna, så har du foton taggade men nyckelord som sparats i bildfilen, så kan bägge programmen läsa in dessa. Bägge programmen kan även skriva META-data till bildfilerna och i de fall bildformatet inte har stöd för skrivning av META-data direkt i bildfilen, så skapas en XML-fil med samma namn i samma katalog. ACDSee’s funktion för att skriva metadata till bildfilen inkluderar dock inte de nyckelord du angivit i ACDSee’s metadatafält. För att skriva nyckelorden till IPTC-nyckelordsfältet, så måste du köra en speciell funktion.

Både Lightroom och ACDSee har bra verktyg och funktioner för att redigera foton, så länge det handlar om grundläggande justeringar vad gäller vitbalans, färger, ljus, skärpa, räta upp eller beskära bilder och mer än så gör jag sällan med mina foton. Jag har ytterst sällan saknat de ytterligare funktioner som finns i exempelvis Photoshop och till skillnad från Lightroom, så har ACDSee ytterligare några bildredigeringsverktyg som Lightroom saknar.

Både Lightroom och ACDSee har stöd för ickedestruktiv redigering av foton, men här är Lightroom stråt vassare genom att tillhandahålla ickedestruktiv redigering genom hela processen. Du kan med andra ord baka tillbaka hela vägen i Lightroom, oavsett vad du ställt till med. Detta är något mer begränsat i ACDSee, men fullt tillräckligt.

Vad gäller de grundläggande redigeringsmöjligheterna, så är det väldigt jämnt mellan programmen, men jag tenderar att få till bättre resultat snabbare i ACDSee. Det går dock att åstadkomma i princip samma resultat i bägge programmen, så vilket som är bäst handlar nog mer om vilket arbetssätt man föredrar.

ACDSee Pro 8 Develop

ACDSee Pro 8 Develop

När det gäller justering av färg och ljus, så tycker jag ACDSee’s verktyg är lättare att hantera då man helt enkelt bara drar med muspekaren på de ställen av fotot som man vill justera.

ACDSee Pro 8 Advanced Color

ACDSee Pro 8 Advanced Color

Att justera färgerna är precis lika enkelt och precis som med ljusjusteringen, så kan man göra det antingen genom att dra med muspekaren över fotot eller genom att justera via reglagen i verktygsfältet. Vill man öka färgstyrkan över hela bilen, så drar man upp reglaget längst till vänster på bilden ovan.

Allt det här går att göra även i Lightroom, men jag föredrar hanteringen i ACDSee.

Det som mest talar emot ACDSee är programmets instabilitet. Programmet kan krascha i princip när som helst och man vet aldrig när det kommer ske, för det inte ”om” som är frågan utan ”när”. Hittills har jag inte varit med om att en krasch förstört något utan det värsta som hänt är att jag fått börja om med redigeringen av en bild jag hållit på med, men skulle det, eller rättare sagt, när programmet kraschar under en batchkörning, så blir det nog värre eftersom man inte vet när programmet kraschade.

ACDSee är heller inte lika snabba med att stödja nya kamerors råfilsformat, så tillhör du dem som köper nya kameror med jämna mellanrum och fotograferar i RAW-format, så finns risken att du får vänta ett tag innan ACDSee kommer ut med en uppdatering som stödjer ditt format. För att komma runt detta, så kan du ladda ner Adobes gratis DNG-konverterare som konverterar din kameras råfil till DNG. Du importerar då dina foton med Adobes DNG-konverterare och därefter importerar du dessa DNG-filer med ACDSee.

Precis som Adobe, så kommer ACDSee försöka gå över till någon slags prenumerationsform, men jag tror de är lite försiktigare med detta än Adobe då de inte är lika stora. Att de är på väg mot en prenumerationstjänst förefaller dock som sannolikt och det av samma anledning som Adobe – det finns inte så mycket mer att tillföra i funktionsväg när det gäller programmet och då blir det svårt att motivera oss användare att köpa en ny version. Det räcker ju inte att byta versionsnummer, såvida man inte tänkt ge bort uppgraderingen gratis som Microsoft i fallet med Windows 10.

Det ACDSee borde satsa rejält på är att få programmet stabilare och förbättra/införa felhantering. Att programmet totalkraschar titt som tätt är inte acceptabelt och hade det varit ett mer datakritiskt program, så hade jag inte ens övervägt att skaffa det. Nu handlar det trots allt ”bara” om foton och än så länge har jag inte förlorat ett enda foto, så det verkar mest vara ett irritationsmoment, men ett irritationsmoment som jag aldrig, eller åtminstone ytterst sällan, råkat ut för i Lightroom.

För mig är prisskillnaden mellan ACDSee Pro 8 och Lightroom 6 är marginell, men då kan jag köpa en uppgradering av Lightroom medan jag köper en fullversion av ACDSee som för tillfället går på nästan 800 svenska riksdaler, inklusive skatt. När det gäller skatten, så framgår det inte på ACDSee’s sida att det tillkommer skatt, förrän i sista steget innan du ska fullfölja betalningen.

Avslutar med en kort sammanfattning av de, för mig viktigaste, för- och nackdelar för respektive program.

Lightroom

Fördelar

 • Väldigt stabilt
 • Stort community på nätet
 • Många guider och tips
 • Böcker om programmet
 • Bra stöd för nya kameror
 • Bra bildredigering
 • Skriver nyckelord till IPTC automatiskt

Nackdelar

 • Segt gränssnitt
 • Långsam bildvisning
 • Övergång till prenumerationstjänst
 • Segare katalogisering och nyckelordsmärkning

ACDSee

Fördelar

 • Snabbt gränssnitt
 • Snabb bildvisning
 • Enkelt att kategorisera och nyckelordsmärka foton
 • Bra bildredigeringsmöjligheter
 • Batchfunktioner

Nackdelar

 • Instabilt
 • Skriver inte nyckelord till IPTC automatiskt
 • Färre användare och mindre community
 • Inga böcker
 • Färre guider och tips

Äggröra a la LCHF

Snabblagad LCHF-rätt till valfri måltid

Snabblagad LCHF-rätt till valfri måltid

Äggröra är bland det enklaste och snabbaste du kan tillaga och har du i tillräckligt med grädde eller annat fett, så är det även mättande.

Jag brukar göra äggröra till frukost eller lunch, men det går förstås bra att ha till vilken måltid som helst.

Ingredienser:
4 ägg
2 dl vispgrädde
Salt
Paprikapulver
Smör till stekning

Anvisningar:
Knäck äggen och häll ner i en bunke. Tillsätt vispgrädde och kryddor och rör runt med en gaffel.
Värm upp stekpannan och häll i äggsmeten. Rör runt, så äggröran inte stelnar i en enda stor klump. När äggröran fått lagom konsistens är den klar att serveras.

1 2 3 4 5 6 233