Fyra kirurger

Fyra kirurger har kafferast och diskuterar sitt jobb. Den första kirurgen säger: ”Jag tycker revisorer är enklast att operera. Alla inälvorna är numrerade”. Den andra kirurgen säger: ”Jag föredrar att operera bibliotekarier. Alla deras organ är utlagda i alfabetisk ordning. Den tredje kirurgen bryter in: ”Nej, tacka vet jag att operera elektriker. Deras organ är färgkodade”. Den fjärde kirurgen säger:

» Läs mer