Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in personlig information som namn, kontaktuppgifter och e-postadresser när du frivilligt lämnar dessa uppgifter till oss genom formulär på vår webbplats, genom e-post eller genom andra interaktioner.

Hur använder vi den insamlade informationen?

Vi använder den insamlade informationen för att kontakta dig angående tjänster, support eller för att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster som kan vara relevanta för dig. Vi kan också använda informationen för att förbättra våra tjänster, skicka marknadsföringskommunikation eller för att analysera användarbeteenden för att anpassa vårt innehåll.

Hur delar vi informationen?

Vi delar inte din personliga information med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke. Däremot kan vi dela informationen med betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår verksamhet, till exempel leverantörer av molntjänster eller betalningsprocessorer, endast för att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder.

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstörelse. Endast auktoriserade personer har åtkomst till dina uppgifter, och de är skyldiga att hålla informationen konfidentiell.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, rättelse av, radering av, begränsning av behandling av och invändning mot behandling av din personliga information. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla eventuella förändringar i hur vi behandlar din information. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och om det är väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig direkt.

Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar har gjorts i denna policy samtycker du till dessa ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2023-12-11