Microsoft car

Vid en datamässa jämförde Bill Gates datorindustrin med bilindustrin och fastställde: – Om General Motors hade följt med dataindustrins utveckling skulle vi alla köra 250 kronors bilar som går 100 mil per liter. Som kommentar till Bills uttalande gav General Motors ut en pressrelease: – Om GM:s teknologi hade utvecklats på samma sätt som Microsofts skulle vi alla köra bilar

» Läs mer