ECO-driving

På firman har vi, sedan drygt ett och ett halvt år, datorer i bilarna som håller reda på ett antal värden från lastbilarna vi kör. Denna dator hämtar värden från bilens egna dator och fungerar sålunda som en lite mer avancerad färddator. Värden som vi får fram i denna lilla dator är nuvarande förbrukning, genomsnittsförbrukning för chauffören som kör, bilens

» Läs mer

Cabotageregler fastställda av EU

Verkar som att EU äntligen fattat ett beslut vad gäller cabotageregler. Helt perfekt verkar det inte, men vi får väl vara glada att det åtminstone hänt något. De nya reglerna innebär i korthet att en utländsk transportör får utföra högst 3 inrikestransporter  i ett land under en sjudagars period. Han måste även ha kommit in i landet med gods, så

» Läs mer