ECO-driving

På firman har vi, sedan drygt ett och ett halvt år, datorer i bilarna som håller reda på ett antal värden från lastbilarna vi kör. Denna dator hämtar värden från bilens egna dator och fungerar sålunda som en lite mer avancerad färddator. Värden som vi får fram i denna lilla dator är nuvarande förbrukning, genomsnittsförbrukning för chauffören som kör, bilens

» Läs mer