Våld är inte den enda lösningen

Våld är inte alltid bästa lösningen

Våld är inte alltid bästa lösningen