Bilkörning istället för Facebook

Kraftig dimma i kombination med för korta avstånd och för hög hastighet var antagligen orsaken till seriekrocken på Tranarpsbron i Skåne på tisdagseftermiddagen. Jag vet inte vad som orsakade den ursprungliga olyckan, men hade efterföljande fordon anpassat hastighet och avstånd från början, så hade följdolyckorna troligtvis blivit avsevärt färre och mindre allvarliga. Tyvärr, så är det alldeles för många som kör både

» Läs mer