Rörlig eller bunden ränta

Har du huslån som håller på att löpa ut, så funderar du säkert på om du ska ha rörlig eller bunden ränta. Det finns flera fördelar med rörlig ränta. Historiskt sett har det lönat sig med rörlig ränta. Sedan 1990-talet har det endast lönat sig med bunden ränta vid några få tillfällen. Med rörlig ränta kan du göra extra amorteringar

» Läs mer