Betatesta iPhone 4 gratis

Nya iPhone 4 har blivit en stor succé för Apple, men den har tydligen problem med mottagningen och detta sades från början bero på dålig placering av antennen. Håller man telefonen i dess nedre vänstra kant, så riskerar telefonen att tappa mottagningen. Steve Jobs konstaterade: ”Låt bara bli att hålla den så”, men nu backar Apple och går ut med

» Läs mer