Dyrare kaffe

Ännu en liten kris riskerar att drabba oss här i Sverige – kaffepriserna stiger! Sverige importerar i huvudsak kaffe från Sydamerika och då främst från Brasilien, varifrån vi importerar 42.000 ton kaffe årligen. Vädret och dollarkursen är de främsta faktorerna som påverkar kaffepriset och just nu har vädret varit ett problem, men kronans starka kurs mot dollarn har hållit nere

» Läs mer