Autopilot för minskade köer

Volvo och Haldex har varit med och utvecklat ett autopilotsystem för bilar, kallat HAVEit, Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport, som ska hjälpa föraren att köra bil. Systemet ska klara av att köra själv upp till 130 km/t och kunna hålla reda på avstånd till framförvarande och även hålla reda på var bilen befinner sig mellan vägmarkeringarna. Det sistnämnda, att

» Läs mer