Patentälskaren Apple i farten igen

För ett tag sedan läste jag att Apple stämt HTC för patentintrång. Då gällde det ett patent på att omvandla ”text” till ”nummer” och idag har de lyckats få en tysk domstol att utfärda säljstopp för Samsungs pekplatta i hela Europa, med undantag för Nederländer där det redan pågår en rättstvist. Apple ska dock försöka få till ett säljstopp även

» Läs mer

iPhone patent från 1996

Möjligheten att ringa ett nummer, som skickats i ett SMS, kan komma att försvinna i framtida telefoner eftersom Apple lyckats ta patent på denna funktion – redan 1996! Det handlar om ett mjukvarupatent och funktionen som Apple har patent på liknar http://www.dn.se/ekonomi/apple-vann-patentstrid-mot-htc – adressen här intill omvandlas till en länk som du som användare kan klicka på. I telefonen är det

» Läs mer