Den romerska legionen uppdelad i maniplar

På 300-talet f.Kr reformerade romarna sin armé och delade upp legionen i tre rader med tio maniplar i varje rad. Den första raden, närmast fienden, bestod av hastati, de yngsta och minst erfarna männen. Andra raden bestod av principes, medelålders män som borde vara i sin fysiska toppform och slutligen veteranerna, triarii, män i 30-års åldern med störst erfarenhet. Maniplarna som utgjordes av hastati och principes bestod av

» Läs mer