Roms födelse

Hur och när Rom bildades är omgärdat av en mängd myter, men arkeologer har hittat rester av bebyggelse kring Palatinen som har daterats till c:a 750 f.Kr. Palatinen är en av Roms sju kullar, belägen mellan Forum Romanum, Tibern och Caelius. Palatinen består i sin tur av tre höjder – Germalus, Palatium och Velia. Dateringen av dessa byggnadsrester stämmer bra

» Läs mer