Lucius Tarquinius Superbus

Lucius Tarquinius Superbus var den sjunde och sista av kungariket Roms kungar och precis som sina två föregångare var även han av etruskisk härkomst, son eller sonson till den femte kungen, Lucius Tarquinius Priscus. Tarquinius var gift med Servius dotter Tullia som uppmuntrade honom att avancera och tillslut lyckades övertala honom att överta tronen från den åldrande Servius. Tarquinius började bearbeta utvalda

» Läs mer

Roms kungar

Under perioden 753 f.Kr till 509 f.Kr styrdes romarriket av olika kungar och kallas för Kungariket Rom. Enligt legenden grundades Rom den 21 april 753 f.Kr av Romulus, en av de två bröderna Romulus och Remus, som blivit uppfödda av en varginna och sedan vuxit upp hos fårherden Faustulus. Romulus blev den första av totalt sju kungar som styrde Kungariket Rom. Enligt den romerska historieskrivaren

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång XII

Sammanfattning av den tolfte sången Den vändning striderna nu tagit framkallar den yttersta oro bland latinerna, vilkas huvudstad synes blottställd för Aeneas, som är i antågande med växande skaror och stegrat mod efter de vunna segrarna. Då Turnus ser, att latinernas ovilja börjar vända sig mot honom såsom olyckornas upphov, erbjuder han sig att låta striden avgöras i tvekamp mellan

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång XI

Sammanfattning av den elfte sången Aeneas reser i morgonstunden en trofé över den fallne fienden Mezentius, vars vapen helgas åt krigsguden Mars. Därefter skickas under högtidliga former liket av den stupade Pallas, Evandros son, till dennes borg på Palatinska berget. Man kommer överens om ett stillestånd i striden med fienden för att se till de övriga fallnas begravning. Konung Latinus håller

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång X

Sammanfattning av den tionde sången I Olympen hålls nu en gudaförsamling, inför vilken Venus klagar över trojanernas hårda öde. Juno besvarar hennes tal och påstår att skulden ligger hos Aeneas, för att ha ofredat Italiens folk, och hos Venus, som ständigt uppmuntrat honom. Jupiter beklagar sig över gudarnas tvedräkt och svär vid Stygen att inte blanda sig i, utan låta ödet bestämma

» Läs mer
1 2 3 4