Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång XII

Sammanfattning av den tolfte sången Den vändning striderna nu tagit framkallar den yttersta oro bland latinerna, vilkas huvudstad synes blottställd för Aeneas, som är i antågande med växande skaror och stegrat mod efter de vunna segrarna. Då Turnus ser, att latinernas ovilja börjar vända sig mot honom såsom olyckornas upphov, erbjuder han sig att låta striden avgöras i tvekamp mellan

» Läs mer