Lucius Tarquinius Superbus

Lucius Tarquinius Superbus var den sjunde och sista av kungariket Roms kungar och precis som sina två föregångare var även han av etruskisk härkomst, son eller sonson till den femte kungen, Lucius Tarquinius Priscus. Tarquinius var gift med Servius dotter Tullia som uppmuntrade honom att avancera och tillslut lyckades övertala honom att överta tronen från den åldrande Servius. Tarquinius började bearbeta utvalda

» Läs mer

Servius Tullius

Servius Tullius var den sjätte kungen i kungariket Rom och den andre etruskiske kungen. Han var gift med Lucius Tarquinius Prisus, roms första etruskiske kung, dotter och det var med hjälp av sin svärmoder som han lyckades ta över kungakronan, efter Tarquinius död. Enligt flera berättelser ska Servius fader varit gudomlig och hans moder en tillfångatagen latinsk prinsessa. Hennes barn (Servius) ska

» Läs mer

L. Tarquinius Priscus

Lucius Tarquinius Prisus den äldre var den första av de etruskiska kungarna i Rom och under hans regeringstid blomstrade staden. Enligt sägnen ska han ha anlänt Rom i en stridsvagn och en örn tog hans kappa, flög in över staden och när den återvände lade den kappan på hans huvud. Den kände teckentydaren Tanaquil tydde detta som ett omen på

» Läs mer

Tullus Hostilius

Tullus var en krigarkung som utökade Roms territorium. Han anföll och erövrade Roms moderstad Alba Longa och tvångsförflyttade dess invånare till Caeliuskullen i Rom, en åtgärd som nästan fördubblade stadens befolkning. I och med erövringen av Alba Longa kom Rom även i besittning av det heliga Albanoberget, där de latinska städernas förbund höll sina möten, och i och med detta

» Läs mer

Romulus

Innan Romulus och hans tvillingbror Remus föddes tog Amulius över makten från sin bror Numitor, kungen av Alba Longa. För att försäkra sig mot maktövertagningsförsök lät han mörda samtliga Numitors söner och tvingade hans dotter, Rhea Silvia, att bli en vestalisk jungfru. En vestalisk jungfru var en prästinna åt gudinnan Vestas och fick inte ha sexuellt umgänge. Om en vestalisk jungfru hade sexuellt umgänge

» Läs mer
1 2 3 4