Servius Tullius

Servius Tullius var den sjätte kungen i kungariket Rom och den andre etruskiske kungen. Han var gift med Lucius Tarquinius Prisus, roms första etruskiske kung, dotter och det var med hjälp av sin svärmoder som han lyckades ta över kungakronan, efter Tarquinius död.

Enligt flera berättelser ska Servius fader varit gudomlig och hans moder en tillfångatagen latinsk prinsessa. Hennes barn (Servius) ska ha blivit förutspådd att bli kung efter att en ring av eld omgärdat hennes sons huvud. Detta avfärdades av kejsar Claudius som menade att Servius var en etruskisk legosoldat.

Servius var en populär kung som vann ryktbarhet i strid och som värnade om Roms storhet. Han slogs framgångsrikt med etruskerna och erövrade bland annat den etruskiska staden Veji. Han firade tre triumfer över etruskerna.

Han utökade staden Roms gränser till att omfatta kullarna Quirinalen, Viminalen och Esquilinen och lät bygga det åtta kilometer långa försvarsverket runt staden som kallas för Serviusmuren.

På kullen Aventinen lät han uppföra ett tempel åt gudinnan Diana med hjälp av närliggande latinska städer, i ett politiskt försök att föra städerna närmare varandra.

Servius inrättade även politiska reformer som kom att kallas Serviusreformen. Bland annat gav han plebejerna rösträtt, vilket stärkte hans ställning bland stora delar av Roms befolkning.

Invånarna delades in i 193 centurior som bildade sex klasser. Klasserna delades in efter förmögenhet, så de rikaste, som utgjorde den minsta delen av befolkningen, bildade en klass och de mindre rika en annan klass. Den ganska mångtaliga medelklassen bildade en klass och de mindre bemedlade och de fattigaste, men flest till antalet, placerades i respektive klass. Eftersom varje klass hade en röst, så förblev makten alltjämt hos de rikaste, trots att de utgjorde en minoritet av befolkningen.

Obligatorisk militärtjänstgöring var också en del av Serviusreformen och männen placerades inom armén i enlighet med den enskildes ekonomiska status. Varje man fick bekosta sin utrustning och sina vapen själv.

Trappan till Skurkarnas gata (Vicus sceleratus)

Trappan till Skurkarnas gata (Vicus sceleratus)

Enligt sägnen blev Servius mördad av sin svärson, Tarquinius den yngre. Mordet ska ha varit planerat av hans egna dotter, Tullia, och efter att svärsonen kastat ner honom för trapporna till en gata, Skurkarnas gata (Vicus sceleratus), ska dottern ha kört över hans lik med en vagn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.