Servius Tullius

Servius Tullius var den sjätte kungen i kungariket Rom och den andre etruskiske kungen. Han var gift med Lucius Tarquinius Prisus, roms första etruskiske kung, dotter och det var med hjälp av sin svärmoder som han lyckades ta över kungakronan, efter Tarquinius död. Enligt flera berättelser ska Servius fader varit gudomlig och hans moder en tillfångatagen latinsk prinsessa. Hennes barn (Servius) ska

» Läs mer

L. Tarquinius Priscus

Lucius Tarquinius Prisus den äldre var den första av de etruskiska kungarna i Rom och under hans regeringstid blomstrade staden. Enligt sägnen ska han ha anlänt Rom i en stridsvagn och en örn tog hans kappa, flög in över staden och när den återvände lade den kappan på hans huvud. Den kände teckentydaren Tanaquil tydde detta som ett omen på

» Läs mer

Roms kungar

Under perioden 753 f.Kr till 509 f.Kr styrdes romarriket av olika kungar och kallas för Kungariket Rom. Enligt legenden grundades Rom den 21 april 753 f.Kr av Romulus, en av de två bröderna Romulus och Remus, som blivit uppfödda av en varginna och sedan vuxit upp hos fårherden Faustulus. Romulus blev den första av totalt sju kungar som styrde Kungariket Rom. Enligt den romerska historieskrivaren

» Läs mer