Lucius Tarquinius Superbus

Lucius Tarquinius Superbus var den sjunde och sista av kungariket Roms kungar och precis som sina två föregångare var även han av etruskisk härkomst, son eller sonson till den femte kungen, Lucius Tarquinius Priscus. Tarquinius var gift med Servius dotter Tullia som uppmuntrade honom att avancera och tillslut lyckades övertala honom att överta tronen från den åldrande Servius. Tarquinius började bearbeta utvalda

» Läs mer

Servius Tullius

Servius Tullius var den sjätte kungen i kungariket Rom och den andre etruskiske kungen. Han var gift med Lucius Tarquinius Prisus, roms första etruskiske kung, dotter och det var med hjälp av sin svärmoder som han lyckades ta över kungakronan, efter Tarquinius död. Enligt flera berättelser ska Servius fader varit gudomlig och hans moder en tillfångatagen latinsk prinsessa. Hennes barn (Servius) ska

» Läs mer

Ancus Marcius

Roms fjärde kung var åter en fredsälskande kung, i motsatts till föregångaren Tullus Hostilius som bland annat erövrat grannstaden Alba Longa, Roms moderstad, och därmed retat upp de andra latinska städerna i närheten, så det var inte helt förvånande att dessa tillslut attackerade Rom. Det berodde även till stor del på att grannarna inte såg Ancus Marcius som något större hot,

» Läs mer

Romulus

Innan Romulus och hans tvillingbror Remus föddes tog Amulius över makten från sin bror Numitor, kungen av Alba Longa. För att försäkra sig mot maktövertagningsförsök lät han mörda samtliga Numitors söner och tvingade hans dotter, Rhea Silvia, att bli en vestalisk jungfru. En vestalisk jungfru var en prästinna åt gudinnan Vestas och fick inte ha sexuellt umgänge. Om en vestalisk jungfru hade sexuellt umgänge

» Läs mer

Roms kungar

Under perioden 753 f.Kr till 509 f.Kr styrdes romarriket av olika kungar och kallas för Kungariket Rom. Enligt legenden grundades Rom den 21 april 753 f.Kr av Romulus, en av de två bröderna Romulus och Remus, som blivit uppfödda av en varginna och sedan vuxit upp hos fårherden Faustulus. Romulus blev den första av totalt sju kungar som styrde Kungariket Rom. Enligt den romerska historieskrivaren

» Läs mer