Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång XII

Sammanfattning av den tolfte sången Den vändning striderna nu tagit framkallar den yttersta oro bland latinerna, vilkas huvudstad synes blottställd för Aeneas, som är i antågande med växande skaror och stegrat mod efter de vunna segrarna. Då Turnus ser, att latinernas ovilja börjar vända sig mot honom såsom olyckornas upphov, erbjuder han sig att låta striden avgöras i tvekamp mellan

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång VI

Sammanfattning av den sjätte sången Den sjätte sången i Aeneiden är av stort religions- och kulturhistoriskt intresse då den ger en ganska utförlig framställning av den senhellenistiska tidens och av Roms upptagna och där modifierade Hadesföreställningar; livet efter detta. Aeneas landstiger vid Kumae där han besöker Sibyllans grotta och Apollos orakel. Han lyckas övertala Sibyllan att ta med sig honom till

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång V

Sammanfattning av den femte sången Aeneas befinner sig åter till havs med sin flotta, med avsikt att färdas till Italien, men en storm tvingar honom att byta kurs och landstiger på Sicilien där de möts av den trojanska fränden Akestes. Årsdagen av Aeneas far, Anchises, bortgång firas vid hans gravplats med offer till gudarna och med präktiga kämpalekar. En stor del av den femte sången upptas

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång IV

Sammanfattning av den fjärde sången Aeneidens fjärde sång tar vid efter Aeneas berättelse om Trojas undergång och det är sent på natten och Didos gäster skingras. Dido själv tillbringar en lång sömnlös natt i sin ensamhet och på morgonen anförtror hon sig för sin syster Anna. Hon berättar att hon förälskat sig djupt i den trojanska hjälten som gästar hennes hus, men tanken

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång III

Sammanfattning av den tredje sången I Aeneidens tredje sång berättar Aeneas om sin flykt över haven efter att han lämnat Troja bakom sig. Han landstiger på åtskilliga öar och på en av de grekiska öarna träffar han en siare som förutspår att hans resa till Italien kommer bli mycket längre, och mer farofylld, än han föreställt sig och han får även råd om vilken resväg

» Läs mer
1 2