Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång XI

Sammanfattning av den elfte sången Aeneas reser i morgonstunden en trofé över den fallne fienden Mezentius, vars vapen helgas åt krigsguden Mars. Därefter skickas under högtidliga former liket av den stupade Pallas, Evandros son, till dennes borg på Palatinska berget. Man kommer överens om ett stillestånd i striden med fienden för att se till de övriga fallnas begravning. Konung Latinus håller

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång X

Sammanfattning av den tionde sången I Olympen hålls nu en gudaförsamling, inför vilken Venus klagar över trojanernas hårda öde. Juno besvarar hennes tal och påstår att skulden ligger hos Aeneas, för att ha ofredat Italiens folk, och hos Venus, som ständigt uppmuntrat honom. Jupiter beklagar sig över gudarnas tvedräkt och svär vid Stygen att inte blanda sig i, utan låta ödet bestämma

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång IX

Sammanfattning av den nionde sången Juno sänder sin himmelska budbärarinna, Iris, till jorden för att varsko Turnus, att Aeneas är bort, och uppmana honom att före dennes återkomst anfalla och förstöra hans läger. Turnus skyndar till lägret och försöker sätta eld på de i närheten förankrade trojanska skeppen, men genom ett ingripande av gudarnas moder, Kybele, förvandlas dessa på ett underbart

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång VII

Sammanfattning av den sjunde sången Gaieta, som vårdat Aeneas sedan hans barndom, avlider och begravs på en strand och staden i närheten bär ännu hennes namn; Caieta eller Gaëta. Därefter fortsätter Aeneas norrut längs Italiens västkust och när de närmar Kirkes, solgudens trollkunniga dotter, förtrollade strand, hör de sällsamma ljud från den ogästvänliga lunden. Det är ljudet av lejon som ryter i sina bojor, borstiga

» Läs mer

Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång VI

Sammanfattning av den sjätte sången Den sjätte sången i Aeneiden är av stort religions- och kulturhistoriskt intresse då den ger en ganska utförlig framställning av den senhellenistiska tidens och av Roms upptagna och där modifierade Hadesföreställningar; livet efter detta. Aeneas landstiger vid Kumae där han besöker Sibyllans grotta och Apollos orakel. Han lyckas övertala Sibyllan att ta med sig honom till

» Läs mer
1 2 3