Aeneiden – Sagan om Aeneas – Sång XI

Sammanfattning av den elfte sången Aeneas reser i morgonstunden en trofé över den fallne fienden Mezentius, vars vapen helgas åt krigsguden Mars. Därefter skickas under högtidliga former liket av den stupade Pallas, Evandros son, till dennes borg på Palatinska berget. Man kommer överens om ett stillestånd i striden med fienden för att se till de övriga fallnas begravning. Konung Latinus håller

» Läs mer