Hur fungerar en tvåtaktsmotor

Efter att ha skrivit om hur en fyrtaktsmotor fungerar, är det dags att försöka beskriva hur en tvåtaktsmotor fungerar. Tvåtaktsmotorn arbetar med två takter, eller slag. Ett helt arbetsförlopp genomförs för varje vevaxelvarv, där fyrtaktsmotorn kräver två vevaxelvarv för varje fullbordat arbetsförlopp. De två takterna, eller slagen, för en tvåtaktsmotor är: Kompresionstakten Expansionstakten 1. Kompressionstakten Vid början av kolvens uppåtgående

» Läs mer