Hur fungerar en tvåtaktsmotor

Efter att ha skrivit om hur en fyrtaktsmotor fungerar, är det dags att försöka beskriva hur en tvåtaktsmotor fungerar. Tvåtaktsmotorn arbetar med två takter, eller slag. Ett helt arbetsförlopp genomförs för varje vevaxelvarv, där fyrtaktsmotorn kräver två vevaxelvarv för varje fullbordat arbetsförlopp. De två takterna, eller slagen, för en tvåtaktsmotor är: Kompresionstakten Expansionstakten 1. Kompressionstakten Vid början av kolvens uppåtgående

» Läs mer

Hur fungerar en fyrtaktsmotor

Tänkte här försöka förklara principen för en fyrtaktsmotor, den vanligaste motortypen i våra bilar och lastbilar. Principen är densamma för både bensin- och dieselmotorer. Arbetsförloppet för en fyrtaktsmotor utförs under två vevaxelvarv, dvs. fyra slag eller takter, och består av: Insugningstakten Kompressionstakten Arbetstakten Utblåsningstakten 1. Insugningstakten Inloppsventilen öppnar strax före ÖD (övre dödpunkt). När kolven går nedåt, uppstår undertryck ovanför

» Läs mer

Mer om hästkrafter

I förra inlägget skrev jag lite om hästkrafter och vridmoment och beskrev lite skillnader mellan bensin- och dieselmotorer. Nu tänkte jag skriva lite mer om hur mycket hästkrafter man kan få ur en motor. En motor omvandlar energi av något slag, exempelvis bensin, till rörelse och hur bra motorn gör detta anges i effekt. För att förbränna 1 kg bensin

» Läs mer