Konsul

De högsta ämbetet i Rom var posten som konsul och till detta valdes två personer med lika stor makt. De hade den högsta makten inom staten och valdes för ett år i taget. För att kunna väljas till konsul var man tvungen att ha innehaft posten som praetor, edil, folktribun, curator araneae eller ett annat högre ämbete.

Konsulerna samregerade genom att inneha makten varannan månad och omnämndes då som consul maior.

Till en början kunde endast patricier väljas till konsul, men från och med 367 f.Kr. kunde även plebejer väljas till konsul.

En före detta konsul kallades prokonsul och efter sin ämbetstid som konsul utsågs han ofta till ståthållare över en romersk provins.

Romerska republikens konsuler

 • År 509 f.Kr. – Lucius Junius Brutus och Lucius Tarquinius Collatinus
 • År 509 f.Kr. – Publius Valerius Publicola I, Spurio Lucretius Tricipitinus, Marcus Horatius Pulvillus
 • År 508 f.Kr. – Titus Lucretius Tricipitinus och Publius Valerius Publicola II
 • År 507 f.Kr. – Spurius Larcius Rufus och Titus Herminius Aquilinus
 • År 506 f.Kr. – Pubius Valerius Publicola III och Pulius Lucrezius (eller Marcus Horatius Pulvillus II)
 • År 505 f.Kr. – Marcus Valerius Volusi och Publius Postumius
 • År 504 f.Kr. – Publius Valerius Poplicola IV och Titus Lucretius Tricipitinus II
 • År 503 f.Kr. – Menenius Agrippa och Publius Postumius II
 • År 502 f.Kr. – Opiter Verginius och Spurius Cassius Vecellinus
 • År 501 f.Kr. – Postumius Cominius Auruncus och Titus Larcius Flavus
 • År 500 f.Kr. – Manius Tullius Longus och Servius Sulpicius Camerinus Cornutus
 • År 499 f.Kr. – Titus Aebutius Helva och Caius Veturius Geminus Cicurinus
 • År 498 f.Kr. – Titus Larcius Flavus och Quintus Cloelius Siculus
 • År 497 f.Kr. – Aulus Sempronius Atratinus och I Marcus Minucius Augurinus
 • År 496 f.Kr. – Aulus Postumius Albus Regillensis och Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus
 • År 495 f.Kr. – Appius Claudius Sabinus Inregillensis och Publius Servilius Priscus Structus
 • År 494 f.Kr. – Aulus Verginius Tricostus Caeliomontanus och Titus Veturius Geminus Cicurinus
 • År 493 f.Kr. – Postumius Cominius Auruncus II och Spurius Cassius Vecellinus II
 • År 492 f.Kr. – Titus Geganius Macerinus och Publius Minucius Augurinus
 • År 491 f.Kr. – Aulus Sempronius Atratinus och Marcus Minucius Augurinus
 • År 490 f.Kr. – Spurius Larcius Flavius och Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus
 • År 489 f.Kr. – Caius Iulius Iullus och Publius Pinarius Mamercinus Rufus
 • År 488 f.Kr. – Spurius Nautius Rutilus och Sextus Furius
 • År 487 f.Kr. – Titus Sicinius Sabinus och Caius Aquillius Tuscus
 • År 486 f.Kr. – Spurius Cassius Vecellinus och Proculus Verginius Tricostus Rutilus
 • År 485 f.Kr. – Servius Cornelius Maluginensis och Quintus Fabius Vibulanus
 • År 484 f.Kr. – Lucius Aemilius Mamercus och Quintus Fabius Vibulanus
 • År 483 f.Kr. – Marcus Fabius Vibulanus och Lucius Valerius Potitus
 • År 482 f.Kr. – Quintus Fabius Vibulanus II och Gaius Julius Iullus
 • År 481 f.Kr. – Quintus Fabius Vibulanus II och Spurius Furius Medullinus Fusus
 • År 480 f.Kr. – Marcus Fabius Vibulanus II och Cnaeus Manlius Cincinnatus
 • År 479 f.Kr. – Quintus Fabius Vibulanus III och Titus Verginius Tricostus Rutilus
 • År 478 f.Kr. – Lucius Aemilus Mamercus II och Gaius Servilus Structus Ahala
 • År 477 f.Kr. – Crassus Horatius Pulvillus och Titus Meneius Lanatus
 • År 476 f.Kr. – Aulus Vergninus Tricostus Rutilus och Spurius Servilus Structus
 • År 475 f.Kr. – Publius Velerius Poplicula och Gaius Nautius Rutlius
 • År 474 f.Kr. – Lucius Furius Medullinus och Aulus Manlius Vulso
 • År 473 f.Kr. – Lucius Aemilius Mamercus III och Gaius Julius Iullus
 • År 472 f.Kr. – Lucius Pinarius Mamercinus Rufus och Publius Medullinus Fusus
 • (…)
 • År 97 f.Kr. – Cnaeus Cornelius Lentulus och Marcus Licinius Crassus
 • År 96 f.Kr. – Caius Cassius Longinus och Gnaeus Domitius Ahenobarbus
 • År 95 f.Kr. – Quintus Mucius Scævola och Lucius Licinius Crassus
 • År 94 f.Kr. – Caius Coelius Caldus och Lucius Domitius Ahenobarbus
 • År 93 f.Kr. – Gaius Valerius Flaccus och Marcus Herennius
 • År 92 f.Kr. – Caius Claudius Pulcher och Marcus Perperna
 • År 91 f.Kr. – Sextus Julius Caesar och Lucius Marcius Philippus
 • År 90 f.Kr. – Lucius Julius Caesar och Publius Rutilius Lupus
 • År 89 f.Kr. – Gnaeus Pompejus Strabo och Lucius Porcius Cato
 • År 88 f.Kr. – Lucius Cornelius Sulla och Quintus Pompejus
 • År 87 f.Kr. – Lucius Cornelius Cinna och Gnaeus Octavius
 • År 86 f.Kr. – Lucius Cornelius Cinna och Gajus Marius
 • År 85 f.Kr. – Lucius Cornelius Cinna och Gnaeus Papirius Carbo
 • År 84 f.Kr. – Lucius Cornelius Cinna och Gnaeus Papirius Carbo
 • År 83 f.Kr. – Lucius Cornelius Scipio Asiaticus och Gaius Norbanus
 • År 82 f.Kr. – Gnaeus Papirius Carbo och Gajus Marius d. y.
 • År 81 f.Kr. – Gnaeus Cornelius Dolabella och Marcus Tullius Decula
 • År 80 f.Kr. – Lucius Cornelius Sulla och Quintus Caecilius Metellus Pius
 • År 79 f.Kr. – Appius Claudius Pulcher och Publius Servilius Vatia
 • År 78 f.Kr. – Marcus Aemilius Lepidus och Quintus Lutatius Catulus
 • År 77 f.Kr. – Mamercus Aemilius Lepidus Livianus och Decimus Junius Brutus
 • År 76 f.Kr. – Gnaeus Octavius och Gajus Scribonius Curio
 • År 75 f.Kr. – Gajus Aurelius Cotta och Lucius Octavius
 • År 74 f.Kr. – Marcus Aurelius Cotta och Lucius Licinius Lucullus
 • År 73 f.Kr. – Gajus Cassius Longinus och Marcus Terentius Varro Lucullus
 • År 72 f.Kr. – Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus och Lucius Gellius Publicola
 • År 71 f.Kr. – Publius Cornelius Lentulus Sura och Gnaeus Aufidius Orestes
 • År 70 f.Kr. – Gnaeus Pompejus Magnus och Marcus Licinius Crassus
 • År 69 f.Kr. – Hortensius Hortalus och Caecilius Metellus Creticus
 • År 68 f.Kr. – Caecilius Metellus och Marcius Rex
 • År 67 f.Kr. – Calpurnius Piso och Acilius Glabrio
 • År 66 f.Kr. – Aemlius Lepidus och Volcacius Tullus
 • År 65 f.Kr. – Aurelius Cotta och Manlius Torquatus
 • År 64 f.Kr. – Lucius Julius Caesar och Marcius Figulus
 • År 63 f.Kr. – Marcus Tullius Cicero och Antoninus Hybrida
 • År 62 f.Kr. – Junius Silanus och Licinius Murena
 • År 61 f.Kr. – Pupius Piso Frugi Calpurnianus och Valerius Messalla Niger
 • År 60 f.Kr. – Caecilius Metellus Celer och Afranius
 • År 59 f.Kr. – Gajus Julius Caesar och Calpurnius Bibulus
 • År 58 f.Kr. – Lucius Calpurnius Piso Caesoninus och Aulus Gabinius
 • År 57 f.Kr. – Publius Cornelius Lentulus Spinther och Caecilius Metellus Nepos
 • År 56 f.Kr. – Cornelius Lentulus Marcellinus och Marcius Philippus
 • År 55 f.Kr. – Gnaeus Pompejus Magnus och Marcus Licinius Crassus
 • År 54 f.Kr. – Lucius Domitius Ahenobarbus och Claudius Pulcher
 • År 53 f.Kr. – Domitius Calvinus och Valerius Messalla Rufus
 • År 52 f.Kr. – Gnaeus Pompejus Magnus och Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica
 • År 51 f.Kr. – Servius Sulpicius Rufus och Marcus Claudius Marcellus
 • År 50 f.Kr. – Aemilius Paullus Lepidus och Gajus Claudius Marcellus
 • År 49 f.Kr. – Claudius Marcellus och Cornelius Lentulus Crus
 • År 48 f.Kr. – Gajus Julius Caesar och Publius Servilius Vatia Isauricus
 • År 47 f.Kr. – Fufius Calenas och Vatinius
 • År 46 f.Kr. – Gajus Julius Caesar och Aemilius Lepidus
 • År 45 f.Kr. – Gajus Julius Caesar, Fabius Maximus, Trebonius och Caninius Rebilius
 • År 44 f.Kr. – Gajus Julius Caesar, Marcus Antonius och Cornelius Dolabella
 • År 43 f.Kr. – Gaius Vibius Pansa Caetronianus och Aulus Hirtius samt Octavianus, Pedius och Ventidius Bassus
 • År 42 f.Kr. – Aemilius Lepidus och Munatius Plancus
 • År 41 f.Kr. – Lucius Antonius och Publius Servilius Vatia Isauricus
 • År 40 f.Kr. – Domitius Calvinus och Gaius Asinius Pollio
 • År 39 f.Kr. – Gaius Calvisius Sabinus och Lucius Marcius Censorinus
 • År 38 f.Kr. – Appius Claudius Pulcher och Gaius Norbanus Flaccus
 • År 37 f.Kr. – Lucius Caninius Gallus och Marcus Vipsanius Agrippa
 • År 36 f.Kr. – Marcus Cocceius Nerva och Lucius Gellius Publicola
 • År 35 f.Kr. – Lucius Cornificius och Sextus Pompeius
 • År 34 f.Kr. – Marcus Antonius och Lucius Scribonius Libo
 • År 33 f.Kr. – Imperator Caesar Augustus och Lucius Volcacius Tullus
 • År 32 f.Kr. – Gnaeus Domitius Ahenobarbus och Gaius Sosius
 • År 31 f.Kr. – Imperator Caesar Augustus och Marcus Valerius Messalla Corvinus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.