Konsul

De högsta ämbetet i Rom var posten som konsul och till detta valdes två personer med lika stor makt. De hade den högsta makten inom staten och valdes för ett år i taget. För att kunna väljas till konsul var man tvungen att ha innehaft posten som praetor, edil, folktribun, curator araneae eller ett annat högre ämbete. Konsulerna samregerade genom att inneha

» Läs mer