Konsul

De högsta ämbetet i Rom var posten som konsul och till detta valdes två personer med lika stor makt. De hade den högsta makten inom staten och valdes för ett år i taget. För att kunna väljas till konsul var man tvungen att ha innehaft posten som praetor, edil, folktribun, curator araneae eller ett annat högre ämbete. Konsulerna samregerade genom att inneha

» Läs mer

Romerska republiken

Efter Roms sista kung, Tarquinius Superbum, bildades republiken (509-27 f.Kr.) och istället för en kung, så utsågs två konsuler av folket som sedan utnämndes av senaten. De två konsulerna var ämbetsbröder och kunde lägga in veto mot varandra, så de var tvungna att enas om samtliga beslut. Tanken med systemet var att minska risken för maktmissbruk hos enskilda ledare. Det var

» Läs mer

SQL-Injection på valsystemets datorer

Det har gjorts försök att hacka valsystemets datorer genom att skriva enkla script-rader istället för partinamn på vissa valsedlar, i hopp om att datorerna som läser in texten ska köra dessa script. Detta är förstås dömt att misslyckas, såvida inte någon illasinnad person skriver om programmet som läser in texten. Hacket som man försökt sig på liknar SQL-Injection, men det

» Läs mer

Höj bränslepriset – och reseavdraget

Jag har aldrig brytt mig speciellt mycket om miljön eftersom jag ansett att jag själv inte kan påverka den i nämnvärd bemärkelse, men under de senaste veckorna har jag börjat fundera allt mer på hur vi ska få ner förbrukningen av olja (bensin och diesel), eller rättare sagt – hur vi ska komma ifrån oljeberoendet. Jag har alltid varit emot

» Läs mer

Arbete vinner över bidrag

Enligt en undersökning gjord av Sifo som presenterades av SvD har Socialdemokraterna backat ytterligare den här veckan, jämfört med förra veckan. Med 28,7% ligger Socialdemokraterna på en nivå motsvarande lågvattenmärket för 13 år sedan. Samtidigt som Socialdemokraterna backar, så ökar Miljö- och Vänsterpartiet och sammanlagt har det rödgröna blocket 43,7% mot Alliansens 50,1%. Vad denna nedgång beror på har jag

» Läs mer
1 2 3