Spelar språket någon roll för Author Rank?

Spelar ditt språk någon roll för din Author Rank, sett ur Googles ögon? Enligt min lilla funktion för att kontrollera Author Rank, så har den det, indirekt, eftersom du har större chans att få folk att följa dig, +1 dina inlägg, kommentarer och sidor om du skriver på engelska. Skriver du på svenska, så begränsar du dig till de svenskspråkiga

» Läs mer