Färre döda i trafiken

Trots att jag upplever det som att allt fler bilister kör mer egoistiskt och skiter i sina medtrafikanter, så har antalet omkomna i trafiken minskat i Sverige. Under 2010 omkom 270 person, vilket givetvis är för mycket, men en klar minskning. En stor bidragande orsak till minskningen är det ökade antalet mötesfria vägar, vilket innebär att det blir färre omkörningar,

» Läs mer

Mobilpratande bilister

Läste ledaren på Expressen där skribenten menar att det är korkat med ett mobilförbud, eller rättare sagt, med förbud mot mobilsamtal utan handsfree. Skribenten hänvisar till att svenska trafik- och säkerhetsinstitutet gjort en undersökning som visar att det inte är själva handhavandet med mobilen som ställer till det i trafiken utan samtalets innehåll. Ett ”allvarligt” samtal kräver mer koncentration från

» Läs mer