Spendera mera botemedlet för skuldsatta

Enligt flera experter är krisen i Grekland bara toppen på ett isberg där stora länder som Frankrike och Spanien utgör den riktigt stora risken. Att Grekland står inför en akut kris råder det ju inget tvivel om, utan frågan verkar snarare handla om när det hela brakar samman fullständigt. När jag läst kommentar på nätet kring Europakrisen får jag intrycket

» Läs mer