Spendera mera botemedlet för skuldsatta

Enligt flera experter är krisen i Grekland bara toppen på ett isberg där stora länder som Frankrike och Spanien utgör den riktigt stora risken. Att Grekland står inför en akut kris råder det ju inget tvivel om, utan frågan verkar snarare handla om när det hela brakar samman fullständigt. När jag läst kommentar på nätet kring Europakrisen får jag intrycket

» Läs mer

Slutdansat på börsen

Verkar som att det är slutdansat på världens börser och frågan är hur länge det dröjer innan någon vågar bjuda upp till dans igen. Jag är inte insatt i börshandel, men till och med jag förstår att rasen påverkar ekonomin, inte bara för börshandlarna och alla som har aktier, utan även för oss utanför denna marknad. Precis som de flesta

» Läs mer