Import i Lightroom 3 Beta 2

Lightroom 3’s importfunktion har gjorts om mer eller mindre från grunden och jag tycker den har blivit bättre. Däremot saknar den åtminstone en funktion som jag hade önskat mig – möjligheten att sätta bildspecifika nyckelord direkt vid importen. Precis som i tidigare versioner av Lightroom och så även i Lightroom 3, så kan man bara sätta nyckelord som gäller för

» Läs mer