Demokrati betyder folkstyre

Det är många som söker på ”Vad är demokrati” och här ska jag ge min syn på saken. Ordet ”demokrati” kommer från de två grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratos” (styrelse) och betyder ungefär ”folkstyre”. I Sverige har vi ”representativ demokrati”, vilket betyder att folket får rösta på vilka som ska bestämma. Det är alltså inte folkstyre som gäller i

» Läs mer