Blockpolitik och allianser

Jag skulle kunna tänka mig att rösta på sossarna eftersom de står på de svagas sida, men jag tror inte på deras ekonomiska politik och genom att rösta på sossarna, skulle jag även rösta på Miljö- och Vänsterpartiet – vilket jag inte alls är intresserad av. Jag är inte mycket för det här med allianser vad gäller politik, men eftersom

» Läs mer

Demokrati betyder folkstyre

Det är många som söker på ”Vad är demokrati” och här ska jag ge min syn på saken. Ordet ”demokrati” kommer från de två grekiska orden ”demo” (folk) och ”kratos” (styrelse) och betyder ungefär ”folkstyre”. I Sverige har vi ”representativ demokrati”, vilket betyder att folket får rösta på vilka som ska bestämma. Det är alltså inte folkstyre som gäller i

» Läs mer