Omskriven funktion för länk- och artikelkatalogerna

Syftet med mina listor över svenska artikelkataloger och svenska länkkataloger är att presentera listor med aktuell PageRank för respektive katalog och det är just den delen av funktionen som jag skrivit om. I första versionen hämtades PageRanken för respektive katalog vid visning av sidan och eftersom det är en ganska tidsödande process att hämta värdet för PageRank, så tenderade sidorna att

» Läs mer

Lista med svenska artikelkataloger med PageRank

Har under eftermiddagen skapat en enkel lista med svenska artikelkataloger tillsammans med aktuell Google PageRank för respektive katalog. Listan har jag hämtat från SEO-forum.se, men jag ska försöka komplettera den efter hand. Blir den populär, så ska jag försöka vidareutveckla funktionaliteten. I dagsläget är det en statisk lista, förutom PageRanken som uppdateras automatiskt. Du hittar listan under menyn ”Svenska artikelkataloger” uppe

» Läs mer