Omskriven funktion för länk- och artikelkatalogerna

Syftet med mina listor över svenska artikelkataloger och svenska länkkataloger är att presentera listor med aktuell PageRank för respektive katalog och det är just den delen av funktionen som jag skrivit om. I första versionen hämtades PageRanken för respektive katalog vid visning av sidan och eftersom det är en ganska tidsödande process att hämta värdet för PageRank, så tenderade sidorna att

» Läs mer