Populärt med egna länkkataloger

Ett sätt för att lättare hamna i topp hos Google för specifika sökord eller sökfraser är genom att skaffa sig länkar, något som Google – oavsett vad de säger – lägger stor vikt vid. Även om Google lagt ner och fortfarande lägger ner massor med tid och energi på att skapa funktioner som automatiskt sållar/nervärderar de värsta länkarna/länksidorna, så är det fortfarande länkarna som

» Läs mer

Omskriven funktion för länk- och artikelkatalogerna

Syftet med mina listor över svenska artikelkataloger och svenska länkkataloger är att presentera listor med aktuell PageRank för respektive katalog och det är just den delen av funktionen som jag skrivit om. I första versionen hämtades PageRanken för respektive katalog vid visning av sidan och eftersom det är en ganska tidsödande process att hämta värdet för PageRank, så tenderade sidorna att

» Läs mer