Omskriven funktion för länk- och artikelkatalogerna

Syftet med mina listor över svenska artikelkataloger och svenska länkkataloger är att presentera listor med aktuell PageRank för respektive katalog och det är just den delen av funktionen som jag skrivit om. I första versionen hämtades PageRanken för respektive katalog vid visning av sidan och eftersom det är en ganska tidsödande process att hämta värdet för PageRank, så tenderade sidorna att

» Läs mer

Problem med underkataloger i WordPress (404-fel)

Nu i veckan lade jag till en egen funktion för att lista svenska artikelkataloger och länkkataloger med aktuell PageRank för respektive sida. Jag använder WordPress som plattform, men denna listfunktion är inte någon del av WordPress utan en egen ”funktion” som jag skrivit, vilket innebar att jag var tvungen att skapa egna fysiska filer. Jag har skapat en fysisk fil för

» Läs mer

Svenska sökmotorvänliga länkkataloger

Igår lade jag upp en lista över svenska artikelkataloger och ikväll skapade jag en likadan lista för svenska länkkataloger. Precis som för listan med artikelkataloger, så hämtas PageRank för respektive länkkatalog automatiskt med en veckas mellanrum, så dessa värden är aktuella. Du hittar listan under meny Svenska länkkataloger.

» Läs mer
1 2 3 4