Aeneas

Aeneas var en hjälte från Troja, son till prins Anchises och gudinnan Venus (grekiska Afrodite). Förutom att han är en person i den romerska mytologin, så återkommer han även i den grekiska mytologin och omnämns bland annat i Homeros Iliaden. Men det är i den romerska mytologin som han får blomstra ut och då främst i Vergilius verk, Aeneiden, där hans äventyr över haven tillslut leder honom

» Läs mer

Roms födelse

Hur och när Rom bildades är omgärdat av en mängd myter, men arkeologer har hittat rester av bebyggelse kring Palatinen som har daterats till c:a 750 f.Kr. Palatinen är en av Roms sju kullar, belägen mellan Forum Romanum, Tibern och Caelius. Palatinen består i sin tur av tre höjder – Germalus, Palatium och Velia. Dateringen av dessa byggnadsrester stämmer bra

» Läs mer
1 4 5 6