Solbacka sanatorium

Solbacka sanatorium

Solbacka sanatorium

Utanför Borlänge ligger Solbacka sanatorium, som det hette innan det lades ner för många år sedan. En stor imponerande byggnad som inte blivit alltför vandaliserat, trots att det syns ganska väl från vägen.

Klotter och allmänt förfall

Klotter och allmänt förfall

Byggnaden har utsatts för klotter och allmän vandalisering vad gäller krossade fönsterrutor, men med tanke på det nära läget till en större väg, så kunde det varit betydligt värre.

Området är kameraövervakat

Området är kameraövervakat

Numera är området kameraövervakat och det finns några tecken som tyder på att stället tagits över av någon som tänker rusta upp åtminstone delar av byggnaden för att användas i något slags verksamhet.

En ny dörr på ena sidan tyder på ny verksamhet

En ny dörr på ena sidan tyder på ny verksamhet

På ena sidan av huset fanns en ny dörr och fönsterrutorna i angränsande rum var lagade eller övertäckta med byggplats.

Ett mindre hyreshus i området verkade bebott

Ett mindre hyreshus i området verkade bebott

I nära anslutning till det gamla sanatoriet ligger det här mindre bostadshuset som där ett par lägenheter eller rum verkade vara bebodda.

Baksidan av Solbacka sanatorium

Baksidan av Solbacka sanatorium

Det här är en vy från baksidan av det gamla sanatoriet.

Ödehuset i Valla

Ödehuset i Valla utanför Enköping

Ödehuset i Valla utanför Enköping

För ett par år sedan låg det här huset utanför Enköping ute på Hemnet för 170.000 och jag kunde inte låta bli att åka förbi och fotografera det, innan någon eventuellt köpte det och började renovera det.

Underhållet har legat nere i några år

Underhållet har legat nere i några år

Jag var lite förvånad över att de flesta glasrutorna var hela. Det brukar ju vara det första som ryker på en övergiven byggnad, men avståndet från Enköping har väl skonat huset från de värsta vandalerna.

Rena soptippen på insidan

Rena soptippen på insidan

På insidan såg det ut som en soptipp. Det fanns väldigt mycket färgdunkar, oljedunkar och annat industrirelaterat material i många av rummen.

Köket verkar ändå ha använts

Köket verkar ändå ha använts

Kryddor på spisen, tallrikar och kastruller tyder på att köket använts ganska länge. Inget av detta var sönderslaget, så troligtvis har köket varit i funktion ända tills huset övergavs helt.

Ett av de mer undanröjda rummen

Ett av de mer undanröjda rummen

Ett av de centrala rummen på nedervåningen verkar ha blivit skonat från den allmänna nergången, eller så har det tömts på bråte som istället hamnat i de angränsande rummen. I vilket falls om helst, så var det här ett av få rum som inte såg ut att ha drabbats av ett bombnedslag.

På övervåningen fanns också ett relativt skonat rum

På övervåningen fanns också ett relativt skonat rum

Även på övervåningen var det centrala rummet relativt skonat och även det tyder på att det blivit uppstädat.

Allt bråte verkar ha samlats i de kringliggande rummen

Allt bråte verkar ha samlats i de kringliggande rummen

Rummen på både neder- övervåning som gränsar till det centrala rummet verkar ha blivit uppsamlingsplats för allehanda bråte.

Prydnadssaker kvar på en fönsterbräda

Prydnadssaker kvar på en fönsterbräda

I ett av rummen på övervåningen har något ställt upp små prydnadssaker på fönsterbrädan.

Expressen från 1989

Expressen från 1989

Ett exemplar av Expressen från 12 juli 1989 kanske hör till husets sista dagar som bebott hem.

Nere i källaren står den gamla pannan

Nere i källaren står den gamla pannan

Nere i källaren står den gamla ved- eller oljepannan som fungerade som värmekälla både för värme och varmvatten.

Ett av tecknen som tyder på att någon försökt röja upp

Ett av tecknen som tyder på att någon försökt röja upp

Ett av få tecken som tyder på att någon försökt påbörja en uppröjning av stället.

Det skulle vara väldigt intressant att få reda på varför huset övergavs, så har du information om det får du gärna dela med dig. Jag var förbi stället igår och såg då att någon köpt huset och börjat renovering av det. Ska bli intressant att se hur det ser ut när det är klart, men av hänsyn till de nya ägarna, så tog jag inga foton på huset.

Ullunda vad

Ullunda vad utanför Enköping

Ullunda vad utanför Enköping

Några kilometer väster om Enköping löpte en allfarväg genom Ullunda vad för över tusen år sedan. På den tiden var Ullbrobäcken och Enköpingsån bredare än idag och söderut var markerna vattensjuka. Mellan Ullbro och Ullunda gård hade bäcken en fast lerbotten som man stenbeklädde och därmed skapades ett säkrare och stabilare vadställe både för djur och människor. Dessa stenar finns kvar än idag och du kan vada över bäcken precis som de gjorde på vikingatiden.

Runsten som även agerade vägmarkering

Runsten som även agerade vägmarkering

Väster om vadstället står en runsten från 1000-talet e.kr väl placerad så att alla förbipasserande kan se den och den berättar:

Han for dristigt
förvärvade ägodelar
ute i Grekland
åt sin arvinge

Vacker soluppgång bakom Ullunda vad

Vacker soluppgång bakom Ullunda vad

De morgonpigga som var på väg in mot Enköping möttes av en vacker soluppgång när de tog sig över vadstället vid Ullunda.

Norr om vadstället låg ett stort gravfält under vikingatiden, bestående av låga gravhögar, men dessa förstördes när marken började brukas på 1870-talet. Under årens lopp hittades föremål från de gamla gravhögarna vid plöjningen och på 1930-talet frigjorde en plöjning några större stenar under vilka en gammal spjutspets tillsammans med ytterligare några järnföremål hittades. En arkeolog kallades till platsen och hans undersökningar visade att stenarna dolde en gammal brandbegravning.

Den döde hade lagts i en båt tillsammans med sin stridsutrustning och andra föremål som skulle vara honom till nytta på färden till dödsriket. Betsel och andra hästdetaljer tyder på att även en häst fick följa med honom i graven.

Eriksgatan var på medeltiden den väg som den nytillträdde kungen, utsedd vid Mora äng utanför Uppsala, skulle ta från Uppsala, via Enköping till Strängnäs och vidare ner genom Småland. På vägen tillbaka skulle kungen resa genom Västmanland och därefter korsade han Sagån vid Nykvarn och troligen passerade eriksgatan Ullunda vad på vägen tillbaka till Uppsala.

Runstenarna kring vadet tyder på att trakten redan vid den här tiden beboddes av en välbärgad och inflytelserik släkt. Läget vid allfarvägen innebar att man befanns sig i händelsernas centrum och man fick ta del av nyheter som de passerande förde med sig och man mötte både konungar och stormän på resa utöver vanligt folk.

Jag valde ACDSee Pro 8 istället för Lightroom 6

Jag valde ACDSee Pro 8 istället för Lightroom CC

Jag valde ACDSee Pro 8 istället för Lightroom CC

Efter flera dagars intensiv testkörning av ACDSee Pro 8 för att komma fram till huruvida jag ska välja det istället för att uppgradera till Lightroom 6 eller Lightroom CC, så bestämde jag mig till slut för ACDSee Pro 8.

Att det blev ACDSee istället för Lightroom CC, som var alternativet jag lutade mest åt när det gäller Adobe’s alternativ (för att få Photoshop), beror på att ACDSee har ett snabbare och effektivare gränssnitt, speciellt när det gäller att organisera och hitta specifika foton. Att kategorisera, nyckelordsmärka och betygsätta foton går lättare och snabbare i ACDSee. Sen är ACDSee blixtrande snabbt när det gäller bildvisningen.

När det gäller själva bildredigeringen, så är det inte så stor skillnad på slutresultatet, men vägen dit skiljer sig åt. I de flesta fallen upplever jag att jag får till ett bra resultat snabbare i ACDSee.

ACDSee är heller inte lika låst till sin databas som Lightroom. ACDSee använder visserligen databasen för att hålla reda på dina foton, men du kan även bädda in all ACDSee’s metadata direkt i bildfilerna, som sedan fungerar som en automatisk backup av dina data. Gör du det, så kan du radera databasen, skapa en ny databas och enbart genom att bläddra igenom dina foton, så återskapar ACDSee en databas med informationen lagrad i bildfilerna. Detta fungerar för alla bildtyper, men i de fall filtypen inte har stöd för inbäddning av data i själva bildfilen, så sparas dessa data i en sidofil. Resultatet är dock detsamma.

En annan orsak till varför jag valde ACDSee framför Lightroom är Adobes påfund med prenumerationstjänsten. Jag är inte alls lockad att prenumerera på ett program och det var därför jag övervägde Lightroom 6 istället för Lightroom CC. Att köpa en uppgradering till Lightroom 6 skulle kosta mig drygt 650 riksdaler, men då skulle jag inte fått Photoshop, vilket jag skulle få om jag valde prenumerationsalternativet, men då skulle jag å andra sidan få betala över 1.000 per år.

1 2 3 4 5 119